Asset 1

Bewegen met Aandacht

Lees voor Stoppen

Bij ‘Bewegen met Aandacht’ wordt er gebruikgemaakt van het platform, de app en de trainingsmethode van DigiRehab. Zorgprofessionals trainen met onze cliënten gedurende 12 weken, 2 x 20 minuten per week aan balans, conditie en kracht. De app registreert de ondersteuningsbehoeften van de cliënt, toont instructievideo’s van de beweegoefeningen en meet het effect van de training op de fysieke gesteldheid en functioneren van de cliënt. De cliënt ontvangt hierbij een gevarieerd en op maat gemaakt trainingsprogramma.

Lees voor Stoppen

Eind 2021 is TWB gestart met de inzet van Bewegen met Aandacht. Binnen Bewegen met Aandacht zijn collega’s op een laagdrempelige en verantwoorde manier aan de slag gegaan om cliënten die Verpleging & Verzorging (V&V) van TWB ontvangen aan te sporen tot meer bewegen. Door het op maat gemaakte trainingsprogramma wordt de cliënt sterker en vitaler. Er is gestart met pilots in verschillende clusters binnen de Brabantse Wal. Na het succes van de pilots is de populatie vergroot om de positieve resultaten beter te kunnen onderbouwen en zijn er steeds meer gebieden toegevoegd.

Lees voor Stoppen

De inzet van Bewegen met Aandacht is begonnen in een aantal clusters. Door het opdoen van kennis en het krijgen van feedback uit de pilots is het programma steeds verder geoptimaliseerd en uitgerold over de Brabantse Wal.

Lees voor Stoppen

Bij de deelnemers van het programma zien we positieve effecten zoals een verbeterde fysieke capaciteit van de deelnemende cliënten (met 14%) en een verlaagde behoefte aan hulp (met 16%). Dit resulteert in een positieve afname van de zorginzet. Ook de zorgprofessional haalt meer voldoening uit het werk en voelt zich energieker en vitaler.

Tekstgrootte aanpassen