Asset 1

Parkinsonverpleegkundige

Lees voor Stoppen

Parkinsonverpleegkundige

De ziekte van Parkinson is een chronische degeneratieve ziekte. Dit wil zeggen dat de ziekte niet te genezen is en in de loop van de jaren verergerd. De diagnose wordt gesteld door de neuroloog. Vaak hebben mensen na het bezoek aan de specialist en tijdens het verloop van hun aandoening veel ondersteuning nodig. Professionele begeleiding en advies helpen u om met de ziekte om te gaan, praktisch, emotioneel, medisch en fysiek.

Wat kan de Parkinsonverpleegkundige voor u betekenen?
De Parkinsonverpleegkundige heeft veel kennis van en ervaring met de ziekte Parkinson en parkinsonismen. Hij/zij wijst u de weg naar de mogelijkheden voor zorg, hulp en ondersteuning. Samen met u zal de Parkinsonverpleegkundige onderzoeken of er veranderingen hebben plaats gevonden in uw dagelijks functioneren. U zoekt samen met de Parkinsonverpleegkundige en uw naasten naar oplossingen die bij u passen. U behoudt hierbij zelf de regie. Ook kijkt de Parkinsonverpleegkundige of er andere hulpverleners zijn die u met bepaalde problemen kunnen helpen. 

De Parkinsonverpleegkundige biedt begeleiding, informatie en advies op het gebied van: 

  • De ziekte Parkinson en parkinsonismen
  • Hoe om te gaan met de gevolgen van Parkinson
  • Ondersteunen van partner en/of mantelzorger
  • Het belang van therapietrouw
  • Een goede dagindeling en omgaan met beperkte energie
  • Inschakelen van of verwijzen naar andere behandelaars (diëtist, fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut)
  • De werking van Parkinsonmedicijnen
  • Veranderingen in uw situatie of aandoening, zodat er op tijd maatregelen worden genomen
  • Samenwerking met neurologen van Bravis Ziekenhuis en therapeuten van Parkinsonnet

Wat zijn de kosten?
De zorg van de Parkinsonverpleegkundige is voor u kosteloos. Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt buiten uw eigen risico.

Contact
In de meeste gevallen meldt uw huisarts of neuroloog u aan bij TWB voor ondersteuning door de Parkinsonverpleegkundige. U kunt ook altijd zelf contact met ons opnemen.

Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen