Asset 1

Palliatief verpleegkundige

Lees voor Stoppen

Palliatief verpleegkundige

Wanneer u te horen krijgt dat u ongeneeslijk ziek bent, komt er veel op u af. U heeft ongetwijfeld ook veel vragen. Een palliatieve verpleegkundige ondersteunt u thuis bij de verwerking. En zij helpt u bij het vinden van de juiste zorg, afgestemd op uw eigen situatie, behoeften en wensen.

Wat kan de palliatief verpleegkundige voor u betekenen?
De palliatief verpleegkundige is er om u te ondersteunen bij de verwerking van het slechte nieuws. Ze beantwoordt al uw vragen over de veranderingen die uw ziekte in uw leven teweegbrengen. Dat doet ze voor uw en voor uw naasten. De palliatief verpleegkundige schakelt de juiste zorg in, zoals de zorgverlening door het Hospice Thuis Team van TWB. Ook kan zij u ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen om thuis uw laatste levensfase door te brengen. Daarnaast kan zij met u kijken of een opname in een hospice in de regio wenselijk is. Ook na het overlijden is de palliatief verpleegkundige er voor de nabestaanden. Ze biedt een luisterend oor en kan uw naasten, indien nodig, doorverwijzen naar een rouwconsulent.

De palliatief verpleegkundige van TWB is verbonden aan het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio.

Wat zijn de kosten?
De zorg van de palliatief verpleegkundige is voor u kosteloos. Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt buiten uw het eigen risico.

Contact
Uw specialist of huisarts zal na het slecht-nieuws-gesprek altijd eerst aan u vragen of u ondersteuning wilt van een palliatief verpleegkundige. Denkt u hier rustig over na en neem dan uw besluit. Vervolgens kan uw huisarts, specialist, oncologie- of transferverpleegkundige het eerste contact leggen.
U kunt de palliatief verpleegkundige ook altijd zelf benaderen. De palliatief verpleegkundigen zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 06 43 23 71 50 (Netwerk Palliatieve Zorg).

Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen