Asset 1

Welke maatregelen treft TWB? En wat kan ik doen?

Lees voor Stoppen

Welke maatregelen treft TWB? En wat kan ik doen?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen u dat ook te doen
Eén van de belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het houden van 1,5 meter afstand. In de zorgverlening kan dat niet altijd. Daarom heeft het RIVM speciale richtlijnen opgesteld voor medewerkers in de thuiszorg, bijvoorbeeld over het inzetten van zorgverleners met lichte verkoudheidsklachten en het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er gelden aanvullende afspraken voor de zorgverlening en ondersteuning
Al onze medewerkers houden zich strikt aan de hygiëneregels en voorschriften voor zorgverleners zoals aangegeven door het RIVM. Dit betekent onder andere dat zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje en handschoenen (kunnen) gebruiken in de zorgverlening aan u.

Verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen werken door bij klachten
Medewerkers in vitale beroepen, waaronder alle medewerkers van de thuiszorg, hebben de richtlijn gekregen niet thuis te blijven bij lichte verkoudheidsklachten. Pas als er zich koorts ontwikkelt mogen zij hun werkzaamheden niet meer uitvoeren. De reden voor deze afwijkende richtlijn voor zorgmedewerkers is dat de zorg in Nederland anders niet meer uitvoerbaar is. Uiteraard gebruiken onze medewerkers in deze situatie beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje en handschoenen en worden zij direct getest.

Onze medewerkers die werken in de dagverzorging, begeleiding of diëtetiek blijven wél thuis tot de uitslag van de test bekend is. Dit is conform het landelijk beleid.

Wij gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen
Als het niet mogelijk is om tijdens de zorgverlening of ondersteuning 1,5 meter afstand te houden, gebruiken onze zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje en handschoenen. Onze medewerkers worden geïnstrueerd hoe zij deze middelen veilig gebruiken

Tekstgrootte aanpassen