Asset 1

Verandert de zorg die ik krijg door het coronavirus?

Lees voor Stoppen

Verandert de zorg die ik krijg door het coronavirus?

Als er voor u iets verandert, wordt u door één van onze medewerkers geïnformeerd. Of er iets verandert, is afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt en uw individuele omstandigheden. De meest voorkomende situaties hebben wij hieronder beschreven. Staat uw situatie hier niet tussen? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via 088 560 2000.

U ontvangt verpleging en/of verzorging
Als gevolg van het coronavirus, neemt het aantal cliënten binnen de thuiszorg toe. Wij blijven aan iedereen de (medisch) noodzakelijke zorg verlenen. Het kan wel voorkomen dat we de zorg anders moeten organiseren om aan iedereen die dat nodig heeft zorg te kunnen verlenen. Hierdoor kan het zijn dat de tijdstippen van zorg veranderen. Of we vragen u bijvoorbeeld om tijdelijk meer ondersteuning van mantelzorgers in te zetten. Als er iets in de organisatie van uw zorg verandert, wordt u geïnformeerd door uw wijkverpleegkundige.

Daarnaast nemen we een aantal maatregelen om tijdens de zorgverlening het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Deze maatregelen leest u hier.

U ontvangt huishoudelijke ondersteuning
Het kan voorkomen dat we de huishoudelijke ondersteuning anders moeten organiseren om aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning te kunnen verlenen. Hierdoor kan het zijn dat de tijdstippen van de ondersteuning veranderen. Als er iets verandert, wordt u hierover geïnformeerd.

We nemen een aantal maatregelen om tijdens de huishoudelijke ondersteuning het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Deze maatregelen leest u hier.

U gaat naar de dagbegeleiding
De informatie voor onze bezoekers van de dagbegeleiding vindt u hier.

U heeft een afspraak bij één van onze diëtisten
De informatie voor onze cliënten van de diëtisten vindt u hier.

U heeft een afspraak op het consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg)
De informatie voor onze bezoeker van het consultatiebureau vindt u hier.

Krijg ik zorg als ik in afwachting ben van de uitslag van een test?
Zolang u de uitslag van de test nog niet weet, krijgt u de zorg die echt noodzakelijk is. Dit betekent in ieder geval het volgende:

  • als de zorg even uitgesteld kan worden, ontvangt u de zorg ná de uitslag van de test. Hulp bij het huishouden, een afspraak bij de diëtist of een bezoek aan de dagbegeleiding gaan niet door totdat u de uitslag weet.
  • als de zorg niet uitgesteld kan worden, bespreekt uw (wijk)verpleegkundige met u welke zorg u wel en niet van ons ontvangt. We overleggen dan met u en uw mantelzorgers welke zorg u of uw mantelzorgers tijdelijk zelf kunnen doen.

Krijg ik zorg als ik of mijn huisgenoot positief getest is?
Ja, ook dan kunt u de zorg die echt noodzakelijk is van ons ontvangen. TWB heeft een apart zorgteam dat verpleging en verzorging verleent aan cliënten die besmet zijn met het coronavirus. Als u al bij ons in zorg bent, wordt de zorg tijdelijk door dit team overgenomen. Als dit voor u geldt, informeert uw (wijk)verpleegkundige u hier verder over.

Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen