Asset 1

Bezoekers dagbegeleiding

Op deze webpagina informeren wij u over hoe TWB op de dagbegeleiding omgaat met het coronavirus dat momenteel heerst. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, adviseert ons over de zorgverlening aan onze cliënten. De actuele informatie vanuit het RIVM vind u op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze hebben we de (mogelijke) verspreiding van het coronavirus niet volledig in eigen hand. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken, nemen we op de dagbegeleiding een aantal maatregelen. Op deze manier kan uw dagbegeleiding verantwoord doorgaan.

Wat betekent dit voor u?
Uiteraard zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van verspreiding van het virus. We volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Heeft u geen verkoudheidklachten dan bent u van harte welkom op onze dagbegeleiding.

Als u of een huisgenoot/gezinslid:

 • koorts (meer dan 38⁰ Celsius) of
 • luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) heeft, dan verzoeken wij u om niet naar de dagbegeleiding te komen en thuis te blijven.

We raden u aan om in geval van hoge koorts of toenemende benauwdheid ook contact op te nemen met uw huisarts. Indien u langer dan 24 uur zonder klachten bent, bent u natuurlijk weer welkom op de dagbegeleiding.

Komt u naar de dagbegeleiding?
TWB volgt de lijn die door het RIVM is uitgezet en door het ministerie van VWS wordt onderschreven. De adviezen vanuit het RIVM en de maatregelen die wij hebben genomen zijn als volgt:

 • Als bezoeker van de dagbegeleiding draagt u een mondkapje wanneer u zich verplaatst binnen de locatie. We vragen u dit mondkapje zelf mee te brengen;
 • We houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter;
 • Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een deelnemer;
 • Regelmatig handen wassen met water en vloeibare zeep en drogen met papieren wegwerphanddoekjes;
 • Momenten van handen wassen:
  • bij binnenkomst en voor vertrek
  • na toiletgang
  • voor het eten
  • wanneer ze zichtbaar verontreinigd zijn;
 • Wanneer handen niet vies zijn gebruik dan een handdesinfectans;
 • Hoesten en niezen in uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Mantelzorgers of begeleiders/chauffeurs mogen niet mee naar binnen.

Om bovenstaande RIVM-adviezen uit te voeren komen we in kleinere groepen samen en/of deelnemers spreiden we over verschillende ruimtes van de locatie. Ook wordt er gekeken naar spreiding van activiteiten over dagdelen en de gehele week. De maaltijd zal genuttigd worden zoals voorheen ook altijd het geval was. Voor wat betreft het taxivervoer zijn hierover mondeling afspraken met u gemaakt.

Contactgegevens dagbegeleiding
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dit uiteraard telefonisch doen met de medewerksters van onze dagbegeleiding.

 • Dagbegeleiding Wouw 088 560 2467
 • Dagbegeleiding Lindenburg plus 088 560 2469
 • Dagbegeleiding Lindenburg regulier  088 560 2466
 • Dagbegeleiding Lindenburg NAH 088 560 2468
 • Dagbegeleiding Halsteren regulier en plus 088 560 2465
Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen