Klachten en suggesties

Wat de één ervaart als een prettige werkwijze, kan voor de ander net niet de gewenste zijn. Bij een vraag, klacht, ongewenste situatie, probleem of een suggestie, adviseren wij u dit altijd eerst te bespreken met de direct betrokken zorgverlener. Vaak zijn er dan direct duidelijke (nieuwe) afspraken te maken.

Komt u er samen met uw zorgverlener niet uit, meld uw klacht dan aan de Raad van Bestuur.
U kunt dit aan ons laten weten door:

• onderstaand formulier in te vullen
• ons een brief te schrijven (TWB, Antwoordnummer 182, 4700 WB Roosendaal: een postzegel is niet nodig)
• onze klachtenfunctionaris te bellen, tel.nr. 088-560 2000

Wij streven er naar om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen en om binnen twee weken tot overeenstemming te komen. Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de klacht. Binnen enkele werkdagen wordt contact met u opgenomen, waardoor u uw klacht nader kunt toelichten. In dit contact worden praktische afspraken gemaakt over de behandeling van uw klacht. Binnen één week na het eerste contact worden met u de mogelijke oplossingen besproken om tot overeenstemming te komen (tenzij een andere tijdsperiode met u wordt afgesproken). De afspraken die wij maken leggen wij vast c.q. bevestigen wij aan u.

Het kan zijn dat wij niet tot overeenstemming kunnen komen. Daarvoor beschikt TWB over een interne klachtencommissie. Zij beoordeelt uw klacht op ontvankelijkheid en doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht en adviseert hierover de Raad van Bestuur. De behandeling van een klacht door de klachtencommissie heeft een doorlooptijd van twee maanden. Het Klachtenreglement van de klachtencommissie treft u hierbij aan op de site.

Hier kunt het Klachtenreglement Cliënten inzien.

Komt u er samen met uw zorgverlener niet uit? Meld dit aan ons.