Samenstelling

Samenstelling van de cliëntenraad

Hoewel de leden van de Cliëntenraad zeer verschillend zijn, hebben wij een aantal dingen gemeen: We zijn nieuwsgierig en zetten ons met liefde belangeloos in. Gezamenlijk behartigen wij de belangen van de cliënten en oefenen via het overleg met de Raad van Bestuur op het beleid van TWB. U komt ons ook tegen bij regionale overleggen met andere zorgaanbieders en gemeenten. Een lid van de Cliëntenraad wordt bij aanvang benoemd voor een periode van 4 jaar. Eventueel kan deze periode worden verlengd.

De leden van de Cliëntenraad:

  • Voorzitter: John Kamp 
  • Tweede voorzitter: Francien Hagenaars
  • Secretaris: Twan van de Weijgert
  • Penningmeester: Fons van der Aarssen

Overige leden:

  • Peter Hermans
  • Frans Peeters
  • Edwin Stallaert
  • Yolanda Geers - van der Heijden

Boven:  John Kamp, Twan van de Weijgert, Edwin Stallaert, Francien Hagenaars en Frans Peeters
Onder: Peter Hermans en Fons van der Aarssen
Yolanda Geers ontbreekt op de foto