Cliëntenraad

Elke zorgaanbieder is wettelijke verplicht om een cliëntenraad te hebben. Een Cliëntenraad adviseert gevraagd, maar ook ongevraagd, de directie van een zorgaanbieder over onderwerpen die van direct belang zijn voor cliënten. TWB Thuiszorg met Aandacht hecht veel belang aan betrokken personen die zich inzetten voor de belangen van de TWB cliënten én die vind je in onze cliëntenraad. De leden hebben ervaring als cliënt, mantelzorger en/of voelen zich sterk verbonden met de zorg in West-Brabant. In samenspraak met de cliëntenraad streeft TWB Thuiszorg met Aandacht naar een zo optimaal mogelijk zorgaanbod voor en zorgbeleving van de cliënten.

Inzet van de cliëntenraad

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. Ons advies gaat over uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor cliënten, bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, dagbegeleiding en particuliere producten. In het reglement en het convenant met de Raad van Bestuur hebben we spelregels vastgesteld die voortborduren op de wettelijke kaders en de manier waarop wij samenwerken. Zo heeft de cliëntenraad het recht om bijvoorbeeld (verzwaard) advies uit te brengen over de jaarlijkse begroting, een kandidaat voor de klachtencommissie en de Raad van Commissarissen voor te dragen en wordt informatie tijdig met elkaar gedeeld.
Als cliëntenraad TWB wisselen we regelmatig kennis en informatie uit met anderen die met gezondheidszorg te maken hebben. U kunt denken aan patiëntenverenigingen, verzekeraars en cliëntenraden van andere zorgaanbieders. Ook overleggen wij 4 maal per jaar met de Raad van Bestuur.

Nieuws van de cliëntenraad

Er verschijnt 2 keer per jaar een nieuwsbrief van de cliëntenraad. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven inzien:
Nieuwsbrief november 2018
Nieuwsbrief april 2019

Het jaarverslag van de cliëntenraad over 2018 kunt u hieronder inzien:
Jaarverslag 2018

Contact

Heeft u interesse om lid te worden van de Cliëntenraad?
Neem dan contact op via clientenraad@twb.nl graag met motivatie en uw Curriculum Vitae of bel naar 088 560 2000.