Asset 1

Cliëntenraad

Lees voor Stoppen

Elke zorgaanbieder is wettelijke verplicht om een cliëntenraad te hebben. Een cliëntenraad adviseert gevraagd, maar ook ongevraagd, de directie van een zorgaanbieder over onderwerpen die van direct belang zijn voor cliënten. TWB Thuiszorg met Aandacht hecht veel belang aan betrokken personen die zich inzetten voor de belangen van de TWB cliënten én die vind je in onze cliëntenraad. De leden hebben ervaring als cliënt, mantelzorger en/of voelen zich sterk verbonden met de zorg in West-Brabant. In samenspraak met de cliëntenraad streeft TWB Thuiszorg met Aandacht naar een zo optimaal mogelijk zorgaanbod voor en zorgbeleving van de cliënten.

Inzet van de cliëntenraad
De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. Ons advies gaat over uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor cliënten, bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, dagbegeleiding en particuliere producten.
In het reglement en het convenant met de Raad van Bestuur hebben we spelregels vastgesteld die voortborduren op de wettelijke kaders en de manier waarop wij samenwerken. Zo heeft de cliëntenraad het recht om bijvoorbeeld (verzwaard) advies uit te brengen over de jaarlijkse begroting, een kandidaat voor de klachtencommissie en de Raad van Toezicht voor te dragen en wordt informatie tijdig met elkaar gedeeld.
Als cliëntenraad TWB wisselen we regelmatig kennis en informatie uit met anderen die met gezondheidszorg te maken hebben. U kunt denken aan patiëntenverenigingen, verzekeraars en cliëntenraden van andere zorgaanbieders. Ook overleggen wij 4 maal per jaar met de Raad van Bestuur.

TWB-cliëntenpanel
Wilt u graag uw steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van TWB? Dan is het TWB-cliëntenpanel zeker iets voor u!
Het cliëntenpanel is een initiatief van de cliëntenraad van TWB. De cliëntenraad wil graag ervaringen van cliënten horen. Uw inbreng draagt bij aan de verdere verbetering van de kwaliteit van onze zorg.

Hoe werkt het cliëntenpanel? Als u lid wordt, ontvangt u drie keer per jaar via e-mail een vraagstelling over een actueel onderwerp. Ook kunt u uitgenodigd worden voor een fysieke bijeenkomst. Deelname is geheel vrijwillig.
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw antwoorden blijven anoniem en gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan ons cliëntenpanel? Stuur dan een mail naar clientenraad@twb.nl

Nieuws van de cliëntenraad
Er verschijnt 2 keer per jaar een nieuwsbrief van de cliëntenraad. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven inzien:

De terugkoppeling van de PREM gesprekken en het jaarverslag kunt u hieronder inzien:

Op deze pagina zijn de belangrijkste uitkomsten van het PREM Wijkverpleging onderzoek 2021 kunt u op deze pagina in te zien.

Als mantelzorger is het mogelijk om extra hulp te krijgen voor degene voor wie u zorgt. Want wanneer u voor een ander zorgt, belandt u soms in een wereld van wetten en regels. Waarvoor u bij verschillende organisaties en loketten moet zijn. In de Wegwijzer
voor mantelzorgers weet u waar en bij wie u terecht kunt.

Contact
Heeft u interesse om lid te worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@twb.nl graag met motivatie en uw Curriculum Vitae of bel naar 088 560 2000.

Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen